Funderingar över hur byar och platser fått sina namn

Dessa Slutsatser har framkommit från en studiecirkel i Lavsjö  2000.

Brännbergä:
Troligen kommer namnet av en gammal brand.
Brännloken:
Tillhör brännberget
Bäckmyra:
En kallkälla som utgör en bäck genom myren.
Evighetsråe:
Väldigt långt och smalt rå.
Flintränna i Lavsjöbäcken:
?
Fäbobergä:
Lavsjöborna hade sina fäbodar där.
Försumlighetsbergä:
Berget är litet så folk tyckte att det var försumligt.
Flakamyra:
En stor myr, därav troligen namnet.
Grottan vid Himbärgä:
Ovanför Gösta Englunds gård finns en grotta som kallas så, under krigstiden gömde bönderna i Lavsjön säden i denna grotta för att inte myndigheterna skulle hitta den. Man fick ju inte ha hur mycket som helst.
Gökmyra:
Troligen hörde man göken tidigt på våren här.
Grynbärgä:
När solen steg upp på morgonen lyste den först på Grynberget, därav gryning.
Håkabäcken:
En nybyggare vid namn Håkan hade en kvarn vid denna bäcken.
Hindriksbäcken:
En man vid namn Hindrik hade slåttern omkring denna bäck.
Henningsbränna:
En getare vid namn Henning tände på där.
Kattrompmyra:
En smal myr mellan två större.
Kallmyra:
Ett kalldrag gick nog igenom här.
Linas Kroken:
Ivar Blå körde av vägen där när Lina Persson åkte med.
Lappmyrhalsa:
Lapparna höll på med ren slakt på denna smala myr.

Lofoten:
Ett ställe i sjön där det gick bra att få sill.

Lomtjärna - Lommyra:
Troligen fanns det mycket lom där.
Nirsmyra:
En nybyggare vid namn Nils odlade här..
Orrnäset i Simsjön:
Här sägs det ha varit väldigt mycket orrspel.
Per Jôns myra:
Slåttermyra till Per Jönssön.
Rönbergä:
Här finns det många träd av slaget Rönn.
Spetsbärgä:
Har troligen fått namnet för att det är spetsigt.
Setes Bränna:
En karl som hette Set tände på här.
Stenbäcken:
Mycket sten i och omkring denna bäck.
Småberga:
Samlingsnamn för flera berg.
Stortjärna och Aronstjärna:
?
Skrapmyra:
Kanske skapade man i hop det lilla som fanns på denna myren.
Svartbergä:
Stor och svart skog fanns där.
Slängmyra - tjärn:
?
Storsämsjömyr , Lillsämsjö myra:
Myrar som går ner mot Storsämsjön.
Savaloken emot Sallsjön:
Mycket vattenrik.
Tok tämmas myra:
?
Trättarudden i Sämsjön:
Forsnäsborna och nybyggarna trätte om fisket i Sämsjön.
Tobaksmyra:
När folk började röka fanns det dåligt med tobak. Då plockade man en viss sorts gräs på denna myren som man då rökte i stället.
Tjädermyra:
Troligtvis fanns det mycket tjäder där.
Vännått:
En bäck som rinner åt två håll.
Vitterhälla, Vittersten i Salsjöån:
Troligen har flera människor sett vittror på detta stället.
Vallberget eller Viktorsberget:
Viktor Nilsson flyttade intill Vallberget, då fick det namnet Viktorsberget.
Vattubäcken, Vattubäcksberget:
?
Ullstuthälla:
När Ullsjöbergsborna skulle åka till Lavsjön för att lämna ullen som skulle till spinneriet, rodde dom över Lonnsjön och gick sista biten. Dom stoppade ullen fullt i stutar (kontar) och lastade dem i båten. De rodde fast på en hälla som låg strax under vattenytan. Alla ullstutarna hamnade i vattnet. Därav namnet.

Se även sidan om dialektord samt sidan om historier.