Tillbaka till Lavsjo.se
Klöver

Tillhör familjen ärtväxter, ett örtsläkte med över 300 arter, varav 13 i Sverige. De har trefingrade blad och små röda, vita eller gula blommor.
Fleråriga är rödklöver, skogsklöver, vitklöver, 
alsikeklöver, den vitklöverliknande smultron-klövern och backklövern med gulaktigt vita 
blommor som mest finns i södra Sverige.
Harklövern har vita blommor och växer på torra marker, den är ettårig.
Dessutom finns odlade klöverväxter. 

Klöver är också en färg i kortspel, i bridge den lägsta av de fyra färgerna.

Nästa sida