Dialektord från Lavsjötrakten


Dessa orden har framkommit från en studiecirkel i Lavsjö  2000.

A B C D E F G H I J K L M NO P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Dialektord

Översättning

-A-

-A-

Aggomt

 Varannan

-B-

-B-

Blaata

Blöts upp

Bôlket

Ovigt
Bolä Bordet
Båtlänninga Där man ror i båten
Båtsua Reling
Bäges Olika åsikter
Bärbacken Bar mark
Bärsöl Förlossning
Böckles Krånglar
-D-

-D-

Divel Diskutera
Dôrr Surrar
Dratt´n Drunkna
Dremn Löses i dryck ex sockerbit
Duven Orädd
Därning Dom där
-F-

-F-

Faara Fåra i jord
Fastgål Isolera
Fjasket Barnsligt
Flenhöst Varken höst eller sommar
Flytte Flottningen
Fårgråt´n Skrovel i ögonen
Fälen Fotspår
Fäschlen Hängslen
Föttren Fötterna
-G- -G-
Gôtt Gott
Grann jäntä Fin, även smal flicka
Grämmes Ångra sig
Gräna & tall´n Gran och tall
Grönbärke Urskog och som barkas
Guck Lite
Guckarn Flöte
Gûrmyra Sank myr
Gûrsnål Överdrivet snål
Gûrtall´n Grön tall
Gå åt skogen kan gå dåligt, gå till skogs
Gålför Varje gård
-H-

-H-

Haggste Ställe med mycket ved
Hall i kvär, hall ti Hålla kvar, hålla i
Him Hem
Hôbben Sandås
Hôttrit Knöligt
Hoven droven Huller om buller
Hucker å frôs Skakade och frös
Hurr Halka
Huskes Skakas
Hyfs Bildning, även dans
Hympä Gå dåligt
Hytt in´t Peka inte
Hårhärna Håret
Hä på dä na på fôttren Ta på dig på fötterna
Hädd på Tagit på
Hälä på  Håll ut
Hära Hare
Härning Dom här
Härnlûgg Luggas
Hörves Frusen
-I-

-I-

Illmarit Konstigt
Illnati Odygdig
-J- -J-
Jeren Flitig
Jespanes Uttryck för överraskning
Jett , Gatt, Götte Måste
Jå å blås Svag vind
Jäl och yrsen Livlig
Järt Idissla
-K- -K-
Kagret Skakis
Kangeronota Spindelväv
Klappträe Träpåk till klädtvätt
Klomret Ovig
Knôs´n Kulle
Koerna Korna
Kôrnä Något som kallnat
Kotjickssmörninga Spensalva
Krum Krokig
Krömpt Krympt
Krötjela Några stycken
Kvamne Tappa andan
Kvave Tung dimma
Kvivret , kviversam Klagar ofta
Käglen Kottar
Käret Mallig
Körbatt´n Ladugårdsvind
-L- -L-
Lagran Kräsen
Lammen Lem öm
Leä Trägrind för kor
Loppbli Låt bli
-M- -M-
Mangfalltörka Kon är dålig i magen
Masan Torv
Môä Småsmulor
Musskäran Näbbmus
-N- -N-
Nasch Var
Nasch ha du vörä Var har du varit
Nissverka Rackartyg
Nog
Näverryva Skopa av näver
-O- -O-
Ohaänes Går inte att ha ex. kläder
Ola Orden
Otröjjen Mörkrädd
-P- -P-
Pevret Liten och svag
Piki Pikig, vass
Plogfaren Plogfåror
Pôntä Hårdhänt
Pärarna Liten plog
Pärfaren Potatisfåror

-R-

-R-
Rejära Leker
Racken Fluga på vattnet, kavajen
Ränt Öka
Raning Slåttermyra

-S-

-S-
Seka å gåle Gick sakta iväg
Sekames Sakttydlig
Sjövd tå Slickade av ex. tallrik
Skarnä Minskade
Skrangli Lång och smal
Skryft Tog fort slut
Skrävel Överdrivet skryt
Skvink Skvätter
Skväla å rinn  Rinner sakta
Slarnä Lugnat ner sig
Slûrke Ljud från strupen
Slärvit Trasigt
Snûhaggä Kal yta
Sôrrkusä , Sôrrkönt En som pratar mycket
Statt´n Stelna
Stendröga Släde
Stenygä Trumma av sten
Stôttingen Körredskap
Strang´n Dra ner i luftstrupen
Strûcken Liten fors
Ströj sä Dra ner i luftstrupen
Sytar´n Barnvakt
Skackt Snett stygn i vävem
-T- -T-
Ta på si Kan åter se
Ta på snög Börjar att snöa
Tâgen Kedja på skackel
Talja Hisssanordning
Tallraatan Småtall
Tjeckel å hagg Småhugger
Tjippel På killingar
Tjöta (tattare) Benämning på en kvinna
Topptittare Arbetsledare i skogen
Tralj Halsband på djur
Trygen Snöskor
Tråp Sträcka sig
Tvi kroki Tjurved
Tyä Härvskaft
Tyän Tam
Tälä Tala
Tändat Bli arg
Tör baka öra Vuxen
Törk Torka av något
-U- -U-
Ul ut dä Överdriven, kaxig
Uti hallä Nästan
-V- -V-
Vämall Vadmal
Vär å en Var och en
Västernörn Blåst från väster
-Å- -Å-
Åtabak Bak och fram
Åthutning Uppsträckning

Åär´n

Ån

I stället för svordomar nämndes följande:

Gamkus´n Katten
Dra på trisser´n Kus´n
Håken Sakrar´n
Därvarn Sartan
Hålen Faricken
Jäman Förvillat
Fy rackar´n Fanken
För grymmat Förgrönat
Se även sidan om hur byar och platser tros ha fått sina namn 
samt sidan med historier.